Bergendal Meetings

Bergendal Meetings

Bergendal Meetings anlitar MK Trädgård för att de har bred kompetens och utför ett mycket bra arbete.

– Rolf Johansson, Fastighetschef, Bergendal Meetings –