Utbildning för privatpersoner

Har du stort trädgårdsintresse men känner att kunskaperna inte riktigt räcker till? Har du läst i böcker och inser att man måste få handledning också? Gå en kurs hos oss! Vi lär dig beskära och plantera på rätt sätt.

 

Kurser

Kurser

1) Fruktträdsbeskärning

Lär dig vårbeskärning av äppel- och päronträd!

  • Underhållsbeskärning och beskärningsmetodik
  • Uppbyggnadsbeskärning av unga prydnadsträd
  • Spaljébeskärning av äpple, päron och andra spaljéträd

Tid och plats: 3 timmar i din egen trädgård
Kontakta Pär Wennman för prisuppgift

 

 

2) Plantering och skapande av växtbäddar för träd och buskar

Lär dig hur du på bästa sätt planterar träd och buskar. Bygg växtbädden på rätt sätt utifrån växtens behov och platsens förutsättningar.

  • Korrekt plantering
  • Skapa olika typer av växtbäddar
  • Säker etablering

Tid och plats: 4 timmar i din egen trädgård
Kontakta Pär Wennman för prisuppgift