Utbildning för företag

Behöver ni vidareutbilda er personal? Vi har matnyttiga 2-dagarskurser i beskärning och att skapa växtbäddar.  

Utbildad personal arbetar snabbare, säkrare och har kunskap för att undvika kostsamma misstag

Kurserna inriktar sig till kommuner, trädgårdsföretag, fastighetsskötare mfl. 

Mer info i respektive kursplan:

Kurs 1. Trädvård-beskärning träd, buskar och häckar
Kurs 2. Växtbäddar och plantering för träd och buskar