Tjänster

Trädbeskärning

Vi beskär utifrån trädens biologi och naturliga utseende. Målet är att få ett lättskött och vackert träd, oavsett storlek.

Läs mer

Trädfällning & riskträd

Vi tar bort stora träd som står för tätt, träd i svåra lägen och träd som kan vara farliga. Vår trädvårdare utför en bedömning av era riskträd.

Läs mer

Häckklippning

Vi gör häckarna fina, vare sig det gäller att klippa ur döda grenar, renovera eller göra den årliga putsningen.

Läs mer

Plantering

Vi planterar på ett korrekt sätt och får en snabbare och bättre etablering. Det ger plantan en god start, vilket gynnar dess livskraft och utveckling.

Läs mer

Trädgårdsdesign & rådgivning

Vi ger konkreta råd, inspiration och idéer för att vårda eller förnya hela eller delar av din trädgård. Välj på hembesök med rådgivning, idéskiss eller olika typer av trädgårdsritningar.

Läs mer

Trädgårdsstyling

Vi stylar din trädgård efter behov så den ser välvårdad ut. Det är extra bra inför en husförsäljning, men passar även vid större fester. Välj från vår stylingmeny.

Läs mer

Transport & kranbilstjänster

Vi sköter små och stora transporter av bland annat växter, jord och ris. Till vårt förfogande har vi alltifrån kranbil och liten lastbil till skåpbilar, släp och club car.

Läs mer

Övriga tjänster

Vi kan hjälpa till med mycket annat i trädgården. Gräsklippning, trimning, beskärning/klippning av annat än träd, ljussättning och allmän skötsel.

Läs mer