Rutavdrag

Till trädgårdsarbete som ger dig rätt till rutavdrag räknas enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete. Arbetet ska göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialkunskaper. Det ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. 1 augusti 2016 utökades antalet trädgårdstjänster som ger rätt till rutavdrag.

Rut berättigar till upp till 50% skatteavdrag på tjänsterna och görs redan på fakturan. Om du är under 65 år kan du få avdrag upp till 25 000 kr per person och år. Om du har fyllt 65 år vid årets ingång kan du få avdrag upp till 50 000 kr per person och år.

 

Exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag

 • Häck- och gräsklippning
 • Krattning och ogräsrensning
 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
 • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort
 • Bevattning och gödsling i samband med klippning och ogräsrensning
 • Vårstädning av din trädgård
 • Höstgrävning av land och omgrävning av kompost
 • Mossbekämpning oavsett om det är för hand, med maskin eller med kemiska medel

 

Exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag

 • Anläggning av gräsmatta
 • Planteringsarbeten
 • Anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar
 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
 • Vedkapning av träd som inte vuxit på tomten
 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • Kostnader för maskiner som inte är handverktyg, till exempel traktor och skylift