Rutavdrag

Till trädgårdsarbete som ger dig rätt till rutavdrag räknas enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete. Arbetet ska göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialkunskaper. Det ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. 1 augusti 2016 utökades antalet trädgårdstjänster som ger rätt till rutavdrag.

Rut berättigar till upp till 50% skatteavdrag på tjänsterna och görs redan på fakturan. Sedan 1 jan 2021 har alla över 18 år rätt till 75 000 kr per år i avdrag. Rutavdraget gäller alltså sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Mer information går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag

 • Häck- och gräsklippning
 • Krattning och ogräsrensning
 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
 • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort
 • Bevattning och gödsling i samband med klippning och ogräsrensning
 • Vårstädning av din trädgård
 • Höstgrävning av land och omgrävning av kompost
 • Mossbekämpning oavsett om det är för hand, med maskin eller med kemiska medel

Exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag

 • Anläggning av gräsmatta
 • Planteringsarbeten
 • Anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar
 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
 • Vedkapning av träd som inte vuxit på tomten
 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • Kostnader för maskiner som inte är handverktyg, till exempel traktor och skylift