Utbildning

De flesta som jobbar inom trädgård är vanligen intresserade och kunniga personer som har någon form av utbildning. Alltför många utför dock trädgårdsuppgifter där de saknar den rätta kunskapen. Beskärning av träd är ett exempel där både kunskap och noggrannhet behövs för att möta trädens biologi på ett försvarbart sätt. Det är viktigt att beskära så att träden mår bra!

 

Vem som helst får klippa och såga i ett träd, men tänk dig att en undersköterska tar över kirurgens uppgift.

 

Låt er personal bli säkrare på trädbeskärning, eller ge dem grunderna i plantering av vedartade växter. Bli bra på att renovera och vitalisera häckar. Anmäl personalen till en kurs och bespara era kunder felaktigt skötta träd och buskar!

 

Kurser

Kurser

 

1) Trädbeskärning

Ger en grundläggande förståelse om trädens biologiska funktion, med tonvikt på hur de beskärs. Träd som beskärs/vårdas rätt ger mer och bättre frukt, ökad livslängd, säkrare och livskraftigare träd, mindre skötsel och vackrare träd.

  • Uppbyggnadsbeskärning av unga träd
  • Underhållsbeskärning av fullvuxna träd
  • Beskärningsmetodik

Tid: 8 timmar (3 tim teori, 5 tim praktik)

 

2) Renovering och vitalisering av häckar

Tid: 4 timmar (teori och praktik ingår)

 

3) Plantering och skapande av växtbäddar för träd och buskar

Bygg växtbädden på rätt sätt utifrån ståndort och växtens behov.

  • Grundläggande marklära
  • Växternas vatten- och näringsbehov
  • Skapa växtbäddar
  • Korrekt plantering
  • Säker etablering

Tid: 8 timmar (3 tim teori, 5 tim praktik)