Tjänster

Grönyteskötsel

Vi erbjuder skötsel av gräsytor, ogräsbekämpning, jordförbättring, skötsel av annueller, häckklippning, beskärning. flisning och lövhantering.

Välj på sommar-, vinter- eller åretruntskötsel.

Läs mer

Kranbilstjänster

Vi har en modern kranbil med högsta miljöklassning och kan hjälpa er med både små och stora grävarbeten. Vi transporterar även olika material och produkter.

Vid plantering av stora träd är kranbilen behjälplig med att lyfta dem på plats.

Läs mer

Vinterunderhåll

Vi sköter vinterunderhållet i form av snöröjning och halkbekämpning, med efterföljande sandsopning på våren.

Vi ordnar även med uthyrning/försäljning av sandlådor och uppsättning av julgranar.

Läs mer

Natur-/trädvård

Vi utför skötselåtgärder i tätortsnära skogar eller skogsliknande partier. Beskärning, fällning, gallring, stubbfräsning.

En trädvårdsplan underlättar planeringen vid både skötsel och budgetering.

Läs mer

Växtförslag & plantering

Vi tar fram växtförslag utifrån era önskemål och behov. Alltifrån annuellkompositioner i urna till stora ytor med träd, buskar och perenner.

Vi planterar på korrekt sätt för snabb och säker etablering.

Läs mer

Lekplatsbesiktning – åtgärder

Vi hjälper er med åtgärderna efter en lekplatsbesiktning.

Fyller på eller byter ut sand m m, river, bygger om eller uppför ny lekplats, samt förmedlar kontakt för rengöring av sand och fallskyddsplattor.

Läs mer

Övriga tjänster

Vi erbjuder rådgivning kring det som har med utemiljön att göra. Har ni ett problem, har vi lösningen!

Det finns även en del tjänster för hårdgjorda ytor.

Läs mer